Peperdure Pillen, VPRO’s Tegenlicht

natural-cbd.com

Wederom een goeie uitzending van VPRO’s Tegenlicht:

Big Pharma heeft de prijsbepaling van nieuwe medicijnen stevig in handen.

De productiekosten zijn geheim en alle pogingen van academische ziekenhuizen en apothekers om medicijnen goedkoper te maken worden met succes tegengehouden door de industrie.

VPRO Tegenlicht volgt vijf professionals die dit niet meer accepteren. Vanuit hun persoonlijke betrokkenheid  komen ze in actie en experimenteren met nieuwe modellen. Deze gedreven pioniers willen medicijnen voor iedereen beschikbaar en betaalbaar maken en laten zien dat dit kan.

Medicijnen worden steeds duurder.

Met als gevolg dat ook in rijke landen de medische zorg onbetaalbaar dreigt te worden.

De farmaceutische industrie bepaalt nu eenzijdig de prijs van nieuwe medicijnen waarvoor patent is verleend.

De productiekosten van nieuwe medicijnen zijn geheim, maar de winstmarges zijn wel openbaar en breken keer op keer nieuwe records.

De industrie verzet zich tot nu toe met succes tegen alle pogingen om medicijnen goedkoper te maken.

Hierdoor lijkt het patentrecht steeds vaker met het recht op gezondheid te botsen.

Wie kan deze impasse doorbreken?

Voor het bereiden en beschikbaar maken van kwalitatief goede medicijnen is de industrie niet altijd nodig.

De meeste medicijnen worden ontwikkeld aan universiteiten of in laboratoria van kleine start-ups.

De patenten van succesvolle uitvindingen worden nu door de industrie gekocht en doorontwikkeld en vervolgens explodeert de prijs.

Dat kan ook anders.

Een kleine groep professionals neemt vanuit hun persoonlijke betrokkenheid het heft in eigen hand en laat zien hoe het beter kan.

Zij ontwikkelen nieuwe visies op het patentrecht en praktische oplossingen om medicijnen ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden.

Op zoek naar een natuurlijke rustgever ? Kijkt u een bij onze Mulungu

Informatie over Mulungu kunt u hier vinden.

 

Artikelen over Cbd

Voor de laatste artikelen verwijs ik u naar ons blog.

Bezoek de Webshop

Hieronder een opsomming van mooie artikelen over Cbd en de werking ervan:

Gebruiksaanwijzing cbd.

Cbd bij diabetes.

Cbd bij ADHD.

Wateroplosbare Cbd effectiever dan olie.

Definities van Cbd.

Effecten van Cbd.

Cbd als Onstekingsremmer.

Thc als medicijn

Het verschil tussen CBD en THC.